หน้าหลัก               หจก. ที-เร็กซ์ แคมป์

           
   

        

    

 

   

 

 


 

** เป็นเพียงการประมาณค่าน้ำหนักเท่านั้น ซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละขนาดของเสื้อชูชีพจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทำให้การรับน้ำหนักของแต่รุ่นและขนาดแตกต่างกันออกไป เช่นกัน ซึ่งสามารถสอบได้ค่ะ !!!!!!!! 

 

 

Visitors: 252,990